Termíny vzdelávacích kurzov v I. a II. aktivite projektu

1. Aktivita: Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete

22/2010-KV - 10 kreditov

V prvej vzdelávacej aktivite je naplánovaných spolu 30 vyučovacích hodín tematicky zameraných na pôsobenie profesijných a odborových organizácií vo vzdelávaní (6 h), vzdelávací systém a aktivity profesijných a odborových organizácií (6 h), vedenie sociálneho dialógu a výmena skúseností (10 h), rodová rovnosť a partnerstvo (8 h). Lektormi budú prednášatelia zo zahraničia.

Koordinátor vzdelávacej aktivity: Ing. Ivan Šóš, PhD. – sos@ozpsav.sk 

Termíny kurzov – rok 2013 a rok 2014
Termíny prijatia prihlášky najneskôr do
22.03.2013 – 25.03.2013 Bratislava
12.03.2013
25.04.2013 – 28.04.2013 Trnava
15.04.2013
30.05.2013 – 02.06.2013 Nitra 20.05.2013
26.09.2013 – 29.09.2013 Banská Bystrica
16.09.2013
23.11.2013 – 26.11.2013 Trenčín
14.11.2013
13.02.2014 – 16.02.2014
05.02.2014
03.04.2014 – 06.04.2014  27.03.2014
22.05.2014 – 25.05.2014 12.05.2014
26.06.2014 – 29.06.2014 10.06.2014

2. Aktivita: Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu

24/2010-KV – 12 kreditov

Druhá vzdelávacia aktivita pozostáva z 35 vyučovacích hodín, ktorú lektorsky zabezpečia štyria domáci lektori. Tematické zameranie vzdelávania je na históriu sociálneho dialógu (4 h), sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných organizácií a Európskej únie (8 h), sociálny dialóg v Slovenskej republike (6 h), psychologické aspekty komunikácie (4 h), efektívna komunikácia a vyjednávanie ako forma sociálneho dialógu v školách a školských zariadeniach (4 h), ekonomické aspekty sociálneho dialógu (6 h) a kolektívne vyjednávanie (3 h).

Koordinátor vzdelávacej aktivity: Ing. Martin Maták – matak@ozpsav.sk 

Termíny kurzov – rok 2013 a rok 2014
Termíny prijatia prihlášky najneskôr do
08.02.2013 – 11.02.2013 Prešov
30.01.2013
11.04.2013 – 14.04.2013 Košice
01.04.2013
27.06.2013 – 30.06.2013 Žilina
17.06.2013
10.10.2013 – 13.10.2013 Trenčín
01.10.2013
12.12.2013 – 15.12.2013 Banská Bystrica
02.12.2013
20.03.2014 – 23.03.2014 
10.03.2014
10.04.2014 – 13.04.2014 
30.03.2014
15.05.2014 – 18.05.2014  05.05.2014


 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7