Elektronická prihláška

Prihlášku nájdete na tejto linke

Dôležité upozornenie:

V elektronickej prihláške prosím uviesť e-mailovú adresu. Záväzná prihláška aj s návratkou bude príslušnými koordinátormi elektronicky poslaná zaradeným frekventantom. Vyplnenú návratku frekventanti elektronicky pošlú jednotlivým koordinátorom uvedeným pri aktivitách. Vytlačenú, podpísanú prihlášku prinesú na vzdelávací kurz.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7