PZIT_2- Pokročilé zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami

dátum uverejnenia: 15. 4. 2016
čas: 12:02

Druh a rozsah vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 50 hodín
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1578/2016 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 12
Doba platnosti akreditácie AVPKV: do 31. decembra 2021

  • 50 VH (32 prezenčne + 18 dištančne) – počet kreditov 10 za absolvovanie predpísaného počtu hodín + 2 za záverečnú prezentáciu pred účastníkmi a lektorom
  • najmenej 80% absolvovať z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania
  • počet kreditov za úspešné absolvovanie programu 12
  • aktualizovať a prehĺbiť pokročilú funkčnú informačnú gramotnosť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti využívania IT ako jednej z kľúčových kompetencií celoživotného vzdelávania

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci (v kategórii - učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, s výnimkou učiteľov predmetov Informatika a Informatická výchova)

Odborní zamestnanci (psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu dokáže pracovať s informačnými technológiami na  pokročilej úrovni  praktického zvládnutia práce s dlhým textom (napr. tvorba vlastného štýlu dokumentu, tímová práca na dokumente, číslovanie strán a pod.), vytvorenie databázy s využitím pokročilých zručností v práci s tabuľkami, tvorba edukačnej prezentácie s multimediálnym obsahom.

Prihláška na vzdelávanieprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7