Moodle_2 - Tvorba kurzov v prostredí LMS Moodle

dátum uverejnenia: 15. 4. 2016
čas: 12:19

Druh vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 60 VH
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1580/2016 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 14
Doba platnosti akreditácie AVPKV: do 31. decembra 2021

  • 60 VH (25 prezenčne + 35 dištančne)  kreditov 12 za absolvovanie predpísaného počtu hodín + 2 za záverečnú prezentáciu pred lektorom a účastníkmi
  • najmenej 80% absolvovať z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania
  • počet kreditov za úspešné absolvovanie programu 14
  • príprava dištančného vzdelávania prostredníctvom vlastného e-learningového kurzu

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci (v kategórii učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Profil absolventa: Absolvovaním vzdelávacieho programu sa pedagogickí zamestnanci naučia vytvárať kurzy a pracovať v prostredí e-learningového klienta. Budú pracovať s klientom ako učiteľ – naučia sa pohybovať v prostredí, vytvárať študijné texty a materiály, navigáciu, zadávať zadania, úlohy, testy, komunikovať s účastníkmi vzdelávania - žiakmi. Získajú vedomosti a zručnosti pre prácu v e-learningovom prostredí na úrovni tútora – učiteľa a autora vzdelávacích kurzov.

Prihláška na vzdelávanieprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7