Moodle_1- Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS Moodle

dátum uverejnenia: 15. 4. 2016
čas: 12:08

Druh a rozsah vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 40 hodín
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1579/2016 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 10
Doba platnosti akreditácie AVPKV: do 31. decembra 2021

  • 40 VH (24 prezenčne + 16 dištančne) -  počet kreditov 8 za absolvovanie predpísaného počtu hodín + 2 za záverečnú prezentáciu pred účastníkmi a lektorom
  • najmenej 80% absolvovať z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania
  • počet kreditov za úspešné absolvovanie programu 10
  • príprava na dištančné vzdelávania

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci (v kategórii učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu dokáže vysvetliť základné pojmy e - vzdelávania, objasniť jeho podstatu, uviesť základné funkcie LMS, vie vymenovať výhody a nevýhody e-vzdelávania z hľadiska študujúcich, uviesť príklady na používanie synchrónnej a asynchrónnej komunikácie a pomáhať svojim žiakom, kolegom, pri práci v e-learningových vzdelávaniach.

Prihláška na vzdelávanieprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7