MTVVP - Možnosti využitia modernej didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese

dátum uverejnenia: 15. 4. 2016
čas: 12:29

Druh vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 60 VH
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1582/2016 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 14
Doba platnosti akreditácie AVPKV: do 31. decembra 2021

  • 60 VH (44 prezenčne + 16 dištančne) - počet kreditov 12 za absolvovanie predpísaného počtu hodín + 2 za záverečnú prezentáciu pred lektorom a účastníkmi
  • najmenej 80% absolvovať z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania
  • počet kreditov za úspešné absolvovanie programu 14
  • zvýšenie profesijných kompetencií v oblasti práce s modernou didaktickou technikou, digitálnymi technológiami
  • v prípade realizácie vzdelávania v konkrétnej škole, program vyžaduje učebňu s interaktívnou tabulou s príslušným softvérom (ActivBoard, ActivInspire)

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci v kategórii ( učiteľ, majster odbornej výchovy)

Odborní zamestnanci (psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu dokáže pracovať s modernou didaktickou technikou, vytvárať didakticky vhodné materiály použiteľné s prezentačnou technikou potrebné k svojmu výchovno-vzdelávaciemu procesu, resp. odbornej práci vrátane archivácie vytvorených učebných pomôcok.

Prihláška na vzdelávanie

prejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7