EXOD

EXOD – exkurzno-vzdelávacie podujatia sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva s cieľom rozširovania ich odborných teoretických aj praktických znalostí, ktoré potom môžu využiť vo svojej náročnej výchovno-vzdelávacej práci. Umožňujú získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôznych prírodovedných a technických odborov.  Základnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné prednášky, sprievodné výklady, exkurzie, ale aj relaxačno-ozdravné aktivity, šport a turistika. Netradičnou formou si tiež vymieňajú nové poznatky a skúsenosti (koncepcia, metodika atď.) s kolegami z Čiech aj iných európskych štátov.

Účastníci sa počas trvania pobytu zoznamujú formou turistických vychádzok s prírodnými krásami Slovenska, s geologickou stavbou, geomorfologickými pomermi, horopisom, vodopisom, živočíšstvom, rastlinstvom, liečivými bylinami - ich zberom a využitím v domácnosti. Na prednáškach, aj premietaním diapozitívov, spoznávajú faunu a flóru navštívenej oblasti a spôsoby ochrany životného prostredia. Zúčastňujú sa tiež prednášok o zdravom životnom štýle. Oboznamujú sa nielen s  históriou pamiatok rôznych regiónov Slovenska., ale aj s nimi spojenými legendami a s ukážkami života ľudí v rôznych historických obdobiach, spolu s možnosťou osobne si ich vyskúšať (streľba z luku, kuše, jazda na koni, rytierske súboje, vystúpenia sokoliarov a pod.). Zúčastňujú sa tiež rôznych kultúrnych podujatí. 

EXOD sa uskutočňujú formou exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ), spravidla v čase školských prázdnin. Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD. Zúčastňovať sa na nich môžu pedagogickí a odborní školskí zamestnanci, ich rodinní príslušníci aj iní záujemcovia. Na podujatiach sa ročne zúčastňuje od 140 do 340 pedagogických  zamestnancov.

OZ PŠaV na Slovensku  sa každoročne zúčastňuje výberového konania MŠVVaŠ SR o poskytnutie dotácie na EVZ, ktoré sú organizované pod jeho záštitou. Dotácia sa poskytuje aktívnym pedagogickým zamestnancom školstva SR a podmienkou pre jej poskytnutie je vypracovanie výukových programov na edukačný proces.

Na základe spracovaného projektu Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku bola prostredníctvom Sekcie regionálneho školstva a v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2020. Odborový zväz touto dotáciou podporuje organizovanie výchovných a vzdelávacích programov v rámci EXOD pre zamestnancov školstva najmä počas letných prázdnin.

EXOD Slovensko 2020    Základne Komárno a Piešťany boli zrušené

Prihláška EXOD Slovensko

EXOD Česko 2020

Prihláška EXOD Česko

 

Prezentácie zo 66. ročníka  EXODu – 2019 

Banská Štiavnica – banské umenie

Hájske vodopády - Zádielská tiesňava - divadlá Košice 

Horehronie - Mýto pod Ďumbierom 

Komárno a okolie

Košice a okolie 

Kysuce – Súľovské skaly - Malá Fatra – Žilina

Malá Fatra – Terchová

Pieniny krížom krážom – Červený Kláštor 

Po výhľadoch z Liptova – Liptovský Ján

Poznávanie Piešťan a okolia – pamiatky, turistika 

Prešov a okolie

Putovanie po Západných Tatrách a Orave – Tvrdošín 

Snina – Horný Zemplín – Poloniny

Tatry – Ždiar 

Veľká Fatra z Liptova – Liptovské Revúce 

Vysoké Tatry – antistresový pobyt 

 

  

 

 

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7