Výbor ETUCE

dátum uverejnenia: 2. 3. 2011
čas: 12:44
kategórie:

Výbor ETUCE

28. 2. – 1. 3. 2011 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie Výboru ETUCE. Výbor schválil zápisnice zo stretnutia 23.11. 2010, z rokovania Úradu 22.11. 2010 a 8. 2. 2011, a predložil správu z konferencie 23.11. 2010.

Uskutočnila sa voľba viceprezidenta ETUCE. Na post bola zvolená Monika Konczyk z NSZZ Solidarnosc, Poľsko.

Organizačné a administratívne záležitosti výboru zahŕňali: implementáciu novej štruktúry, revidovaný program 2011/12, vytvorenie pracovnej skupiny odborného školstva (VET) a informácie o kongrese ETUC a EI. Výbor ETUCE vymenoval jedného nového audítora. K Procesu 2020 (vzdelávania a odborného školenia) sa prerokovali vyhlásenia ETUCE. Hovorilo sa aj o európskych zručnostiach, kompetenciách a taxonómii povolaní (ESCO).

ETUCE vyjadrilo podporu demonštrácii ETUC v Budapešti naplánovanej na apríl 2011.

Predložené správy zahŕňali: HERSC (7-8 marec v Kodani), Výbor rovnosti, Paneurópsku sieť žien, Výbor pre štatút žien, Multisektorové smernice pre násilie tretích strán na pracovisku Pracovnú skupinu ECE, Pracovnú skupinu vedenia škôl, Poradný panel pre školstvo, harmonogram projektov ETUCE a konferenciu žien “Kroky k rovnosti", Bangkok, 20-23. 1. 2011.

Finančná správa ETUCE 2010, vrátane vyjadrení externých audítorov, poukázali na plnenie stanovených rozpočtových cieľov.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7