Sociálny dialóg pokračuje

dátum uverejnenia: 19. 1. 2011
čas: 10:42
kategórie:

Sociálny dialóg pokračuje

Martin Romer otvoril stretnutie výboru s informáciou, že Európska komisia plánuje financovať program „Európa v pohybe.“ Zdôraznil snahu o zdokonaľovanie kompetencií a zručností Európanov. Výbor následne prerokoval návrh spoločnej deklarácie sociálnych partnerov o investíciách do budúcnosti. Pozornosť sa sústredila na body súvisiace s financovaním školstva.

Do textu sa nedávno pridal článok týkajúci sa odborného vzdelávania. Martin Romer navrhol vypustiť zo znenia dvanásteho článku vyhlásenia vetu o dosahovaní lepších výsledkov s menšími zdrojmi. Romer formuláciu považoval za nešikovnú a nevhodnú pre odborárov. Naopak, článok deväť o tom, ako by hospodársky úspešné krajiny mali investovať do školstva, považuje za kľúčový argument európskych odborárov. Kolegyňa z Nemecka zdôraznila rozdiely vo formuláciách. Napríklad vyjadrenie „konsolidácia rozpočtu“ sa môže použiť na zastieranie škrtov v školstve.

Zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre školstvo predstavil program „Mladí v pohybe“ – jednu zo siedmych hlavných iniciatív pre najbližších desať rokov. Do roku 2020 bude 35 percent pracovných miest vyžadovať vysokú úroveň kvalifikácií. Iba 32.3 percent populácie má v súčasnosti vysokoškolské vzdelanie. Zdôraznil snahu o zvyšovanie mobility študentov (napr. nový „Európsky pas zručností“).

Manuel Hubert z oddelenia Európskej komisie pre nové zručnosti predstavil nové iniciatívy. Spomenul prácu národných sektorových rád, koordináciu ich práce a odporúčaní.

Profesor Gabor Halasz z univerzity ELTE (Budapešť) hovoril o sektorových zručnostiach a vytváraní rezortných rád.

David Simmons a Martin Romer predstavil spoločné vyhlásenie k medziregionálnej spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania. Prezentovala sa aj práca pracovných skupín výboru ESSDE. Zaoberajú sa kvalitou v školstve a demografickými zmenami.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7