Poradný výbor pre odborné vzdelávanie - ACVT

dátum uverejnenia: 17. 6. 2011
čas: 10:40
kategórie:

Poradný výbor pre odborné vzdelávanie - ACVT

Na rokovaní výboru, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborárov a zamestnávateľov z celej Európy, sa okrem správy o pokroku Kodaňského procesu a Komuniké z Brúgy preberala komunikácia Európskej komisie (Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 7. júna 2011, COM(2011) 400 final). Týka sa koordinácie hospodárskej politiky členských štátov EÚ v rokoch 2011-2012.

V kontexte hospodárskej a finančnej krízy a snahy o fiškálnu konsolidáciu a štrukturálne reformy sa Európska komisia rozhodla zintenzívniť koordináciu národnej politiky cez tzv. Európsky semester, ktorý začal v januári 2011. „Európska dimenzia môže byť včlenená do národnej politiky pred schválením rozhodnutí,“ píše komisia.

Platformou na úzku spoluprácu členských štátov „na dosiahnutie novej kvality koordinácie hospodárskej politiky“ sa v marci 2011 stal Pakt euro plus. Podpísali ho členské štáty eurozóny plus Bulharsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Rumunsko. Maďarsko, Česká republika, Švédsko a Veľká Británia sa nepripojili. “Pakt sa sústreďuje hlavne na oblasti, ktoré spadajú do národných kompetencií,“ píše Európska komisia.

Poradný výbor pre odborné vzdelávanie sa zaoberal pokrokom v iniciatíve Európskej komisie s názvom Európa 2020. Ide o programy ako Digitálna agenda, Inovačná únia, Nová priemyselná politika, Mladí v pohybe, Nové zručnosti a pracovné miesta, Platforma proti chudobe, Efektívnosť zdrojov.

Európska komisia však v snahe konsolidovať národné rozpočty vyzýva „zachovať alebo podporiť položky podporujúce rast (growth-friendly), ako sú investície do výskumu, školstva a energetickej efektivity.“ (str.6, EN verzia). V závere dokumentu (str.10) komisia svoj argument opakuje: „Členské štáty musia robiť viac, aby chránili výdavky na výskum, a školstvo a kľúčové infraštruktúry.“

Výbor ACVT sa zaoberal aj témou „Európsky pas zručností“ v kontexte programu Europass. Ten má do roku 2012 umožniť občanom zaznamenať a predstaviť svoje zručnosti, vrátane tých, ktoré dosiahli neformálnym spôsobom.

V oblasti zamestnávania mladých ľudí v zahraničí sa predstavila štúdia s názvom „Rámec pre zjednodušenie medzinárodnej mobility pre umiestnenie v podnikoch“, ktorú pre Európsku komisiu vypracovala spoločnosť GHK Consulting Limited. Komisia sa bude snažiť prekonať „právne a administratívne prekážky v mobilite.“

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7