Zjazd zamestnancov školstva a vedy Ruskej federácie

dátum uverejnenia: 2. 4. 2010
čas: 11:13

V dňoch od 27. 3. – 01. 04.2010 sa na osobné pozvanie Galiny Ivanovny Merkulovej predsedníčky Všeruského odborového zväzu zamestnancov školstva a vedy Ruskej federácie J. Gašperan, predseda zväzu a E. Klikáčová, vedúca úradu zväzu, zúčastnili 6. všeruského odborového zjazdu zamestnancov školstva a vedy Ruskej federácie. V Ruskej federácii je rok 2010 vyhlásený za rok učiteľa.

Zväz združuje vo svojich radoch 5 087 000 členov – pedagogických a nepedagogických zamestnancov od predškolských zariadení po vysoké školy a študentov vysokých škôl. 1 688 000 zamestnancov základných a stredných škôl, 874 000 zamestnancov materských škôl, 389 000 zamestnancov vysokých škôl, 74 000 zamestnancov odborných škôl, 159 000 zamestnancov doplňujúceho vzdelávania, 113 000 zamestnancov iných vzdelávacích inštitúcií, 1 601 000 študentov a 189 000 dôchodcov.

27. 03. 2010 sa uskutočnilo stretnutie s predsedníctvom zväzu a so zahraničnými kolegami z Poľska, Bulharska, Bieloruska, Ukrajina, Nemecka, Holandska a Izraela.

29. 03. 2010 sme sa ako členovia zahraničnej delegácie stretli s Oblastným výborom Vladimírskej oblasti v meste Vladimír. Na besede s učiteľmi a funkcionármi sme diskutovali o najpálčivejších problémoch školstva a odborového hnutia v tejto časti Ruskej federácie. Členovia zahraničných delegácií a hostitelia sa zhodli na tom, že vo väčšine krajín strednej a východnej Európy robí veľký problém decentralizácia riadenia školstva a s tým spojené financovanie. V predvečer zjazdu sa členovia zahraničných delegácií stretli s delegátmi zjazdu.

31.03. 2010 sa uskutočnil samotný zjazd, na ktorom sa zúčastnilo 300 delegátov z celej Ruskej federácie a ktorý sa koná každých päť rokov. Medzi zjazdami pracuje Ústredný odborový výbor, ktorý sa najmenej raz ročne stretáva. Úlohy, ktoré sú zadané zjazdom a Ústredným odborovým výborom realizuje Prezídium ústredného odborového výboru.

V organizácii významnú úlohu hrá 78 regionálnych organizácií, ktoré združujú členov odborov zo všetkých 84 subjektov Ruskej federácie. V mestách a oblastiach pracuje 2 505 teritoriálnych odborových organizácií a 93 002 základných organizácií. Všeodborový zväz Ruskej federácie sa zúčastňuje významných projektov v oblasti vzdelávania, ako na federálnej , tak aj na regionálnej úrovni.

Organizujú a spoluorganizujú rôzne súťaže pre zamestnancov škôl a odborárov napr. Učiteľ roka, Osobnosti vo vzdelávaní, Najlepšie školy Ruska, Študentský odborový vodca, Začínajúci pedagóg, Najlepšia základná organizácia, Najlepšia organizácia ochraňujúca práva zamestnancov v Všeruskej organizácii národného vzdelávania a vedy Ruskej federácie. Najlepší zmocnenec ochrany práce v odboroch ( BOZP ). Vydávajú odborárske noviny „Môj odborový zväz“.

Zjazd zvolil za predsedníčku Všeruského odborového zväzu zamestnancov školstva a vedy Ruskej federácie Galinu Ivanovnu Merkulovú, za podpredsedov Tatjanu Viktorovnu Kuprijanovú a Vadima Nikolájeviča Dudina.

Vypracovala: PaedDr. Eva Klikáčováprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7