Stály výbor pre vysoké školy a výskum - HERSC

dátum uverejnenia: 13. 2. 2010
čas: 12:42

11.-12.2.2010 sa v Bruseli uskutočnilo rokovanie Stáleho výboru pre vysoké školy a výskum HERSC pri EI. Počas rokovania sa prebralo 14 hlavných bodov a vykonala sa voľba predsedu a dvoch podpredsedov. Opätovne bol za predsedu zvolený Jens Vraa-Jensen z Dánska, za podpredsedov Dominique Lassarre z Francúzska a Krunoslav Pisk z Chorvátska. Zastupujúca generálna sekretárka Monique Fouilhoux referovala o medzinárodných aktivitách EI a o bolonskom následnom procese BFUG. Rokovalo sa o príprave na ministerské stretnutie o Viedni. O výskume v európskom priestore referoval Peter Van Der Hijden z Európskej komisie. Prezentovali sa budúce projekty DG výskum týkajúce sa univerzít. Prerokovala sa správa o vplyve krízy na vysoké školstvo v Európe. Jedine Francúzsko reálne a výrazne investovalo do rozvoja VŠ. Pracovne skupiny rozpracovali problematiku zabezpečenia kvality QA a doktorského štúdia. Prezentovala sa vnútorná sieť Sharepoint. Schválil sa plán ďalších podujatí: Výbor sa bude konať v septembri 2010 v Leuven a na jar 2011 v Bukurešti, medzinárodná konferencia sa uskutoční vo Vancouveri na jeseň 2010.

Spracoval: Alexander Kurtanskýprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7