Prípravný výbor pokračuje v práci

dátum uverejnenia: 16. 3. 2010
čas: 13:06

Seminár o elektronickej šikane, ktorý sa uskutočnil v polovici februára 2010, vytvoril vhodné podmienky pre zorganizovanie stretnutia prípravného výboru projektu. Záverečná konferencia sa uskutoční v júni v Bratislave a prípravný výbor má na starosti všetku agendu spojenú s jej uskutočnením.

Na výbore sa diskutovalo o výsledkoch prieskumu o elektronickej šikane a pracovalo sa na stratégii a plánovaní ďalšieho prieskumu. Bude sa o ňom hovoriť aj na záverečnej konferencii.

Členovia výboru sa zhodli, že výstupy zo seminára jasne poukázali na dôležitosť nasledovných skutočností pri znižovaní elektronického šikanovania učiteľov: nešírenie telefónnych čísiel učiteľa, nevytvárania priateľských sietí na serveroch (ako napr. Facebook), nepoužívanie e-mailovej komunikácie vo vzťahu rodič-učiteľ.

Hovorilo sa aj o Akčnom pláne ETUCE v oblasti násilia a elektronickej šikany, o potrebe vytvárania materiálov pre školenia učiteľov v danej oblasti, o zvyšovaní kontaktov a výmeny informácií medzi učiteľmi a združeniami rodičov a o odporúčaniach pre úpravu školských poriadkov.

Výbor sa zaoberal aj sériou technických otázok súvisiacich s obsahom pripravovaného prieskumu. Začal pracovať aj na príprave programu záverečnej konferencie.prejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7