Paneurópska štruktúra rokuje v Bruseli

dátum uverejnenia: 17. 3. 2010
čas: 13:12

Po voľbách na valnom zhromaždení vo Varšave v novembri 2009 sa v Bruseli v polovici marca 2010 uskutočnilo prvé stretnutie novozvoleného Paneurópskeho výboru EI/Výkonnej rady ETUCE. Po schválení zápisnice z 25. novembra 2009, zápisnice Úradu (Október/November 2009 and Január, 2010) a správy z konferencie/valného zhromaždenia 2009 sa výbor venoval organizačným a administratívnym záležitostiam súvisiacim s konferenciou.

Na programe boli aj odporúčania Úradu pre Panel kvality (meno, veľkosť, zloženie, financovanie, predseda), menovanie zástupcov pre ETUC, zastúpenie, protokol pre úlohu prezidenta a členov úradu, zabezpečenie spojenia medzi úradom a stálymi výbormi (HERSC, rovnosť) a poradnými panelmi, revidované pravidlá pre preplácanie cestovných výdavkov, a menovanie externých audítorov ETUCE

Diskusia o nadchádzajúcich plánoch výboru/rady sa týkala stretnutia rady ETUCE, rady rovnosti a aktuálneho kalendára.

Hovorilo sa aj o nových stanovách Paneurópskej štruktúry a o potrebe uskutočnenia mimoriadneho stretnutia výboru/rady v júni 2010. Stretnutiu budú predchádzať konzultácie o navrhovaných stanovách so všetkými členskými organizáciami.

Výbor sa ďalej zaoberal vyhlásením ETUCE k programu EÚ 2020 a ECOSOC, Akčným plánom ETUCE pre rodovú rovnosť, správou o situácii v Gruzínsku, Rumunsku a Grécku.

Ďalšie správy boli podané na témy: Konferencia ETUCE o strese, Atény 5-6 Október 2009, projekty ETUCE, inkluzívne trhy práce, správa z konferencie pre členov OECD, správa rady VŠ, správa rady rovnosti a žien a výboru pre štatút žien.prejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7