Okrúhly stôl EI - stredná a východná Európa

dátum uverejnenia: 27. 4. 2010
čas: 11:19

V dňoch 25. - 26. apríla 2010 sa v Prahe uskutočnil Okrúhly stôl krajín strednej a východnej Európy. Okrúhly stôl organizovalo EI na tému Stanovy Európskeho odborového zväzu školstva.

Stretnutie sa skladalo z dvoch častí. V prvej časti rokovania sa uskutočnili bilaterálne rozhovory medzi F. Dobšíkom, predsedom ČMOS PŠ, Z. Faflíkovou, vedúcou úradu ČMOS PŠ a J. Gašperanom, predsedom OZ PŠaV a vedúcou úradu zväzu E. Klikáčovou. Témou rozhovoru bola príprava 20. výročia oboch zväzov, ktoré sa uskutoční v Uherskom Brode dňa 10. júna 2010. Na stretnutí sa dohodol rámcový program, ubytovanie a organizačné záležitosti, ktoré sa spresnia na spoločnom stretnutí vedení zväzov. V dňoch 17.5.-18.5. 2010.

V druhej časti prebiehalo samotné rokovanie o stanovách. Predseda zväzu v osobitnom stretnutí s Fredom van Leeuwenom, generálnym tajomníkom EI a prezidentom EIE Ronnie Smithom navrhol konkrétne zmeny stanov, aj vzhľadom na špecifickú situáciu v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004.

Väčšina krajín prítomných na rokovaní tieto návrhy podporila, výsledok rokovania bude zrejmý na osobitnom rokovaní Paneurópskeho výboru dňa 15. 6. 2010 v Bruseli. Ak na stretnutí v Bruseli zástupcovia jednotlivých krajín dospejú ku konsenzu, bude sa konať v novembri osobitná konferencia, ktorá by mala definitívne schváliť nové stanovy.

Spracovala: PaedDr. Eva Klikáčováprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7