Odbory a mladí ľudia

dátum uverejnenia: 29. 3. 2010
čas: 11:01

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče (OS ZSP) ČR a Nadácia F. Eberta zorganizovali v dňoch 26.-28.3.2010 v Hoštke, okres Litoměřice, ČR seminár na tému „Odbory a mladí ľudia, perspektívy práce s cieľovou skupinou mladí ľudia“. Seminár bol otvorený pre všetkých členov a členky odborových zväzov združených v Českomoravskej konfederácii odborových zväzov (ČMKOS) a bol organizovaný v súlade s politikou ČMKOS v oblasti práce s mládežou.

Cieľom seminára bolo získanie poznatkov a vedomostí o potrebách mladých členov odborov, ujasnenie priorít a predstáv mladých ľudí, najmä absolventov škôl pri vstupe do spoločnej organizácie, ako aj hľadanie možností a spôsobov oslovenia mladých ľudí a získavanie nových členov odborov. Účastníci seminára by po jeho absolvovaní mali mať dostatočné vedomosti na vedenie náborových kampaní medzi mladými ľuďmi.

Na seminári sa zišlo asi 30 mladých odborárov, ktorí diskutovali o nevyhnutnosti prílevu mladých ľudí do odborov, najmä v čase, keď členská základňa klesá, a o skúsenostiach zo získavania mladých ľudí do odborov v ČR.

Jednotlivé okruhy problémov, ktorým sa účastníci počas 3 dní venovali boli.

-Vývoj stratégií oslovovania a získavania mladých ľudí, ako aj práce s nimi, 2007 – 2009. Zoznámenie sa s prácou špeciálneho týmu (R. Sokolová a L. Kucharský)

-Podpora kolektívneho vyjednávania z pohľadu mladých členov odborov (R. Sokolová a L. Kucharský)

-Úspešné etablovanie potrieb mladých ľudí do agendy odborov

-Oslovovanie a získavanie nových členov

-Vyhľadávanie nových členov

-Organizovanie akcií pre mladých odborárov

-Aktívnejšia práca v jednotlivých OZ

-Zvýšenie záujmu mladých ľudí o prácu v odboroch

-Zhodnotenie seminára a plán aktivít na uskutočnenie stanovených cieľov

Medzi najzaujímavejšie momenty seminára patril workshop, na ktorom zúčastnení odborári z rozličných OZ pripravovali motivačné kampane s cieľom pritiahnuť do OZ nových členov. Veľmi podnetné boli aj rétorické a taktické odporúčania od R. Sokolovej pre spôsoby komunikácie s jednotlivými uchádzačmi o členstvo v OZ.

Na utuženie priateľských vzťahov členov jednotlivých OZ veľmi dobre poslúžil turnaj v bowlingu, ktorý sa konal v sobotu 27.3.2010 večer.

Náklady na pobyt hradil organizátor, na základe dohovoru predsedu ZVŠaPRO cestovné doplatí účastníkom FES.

Spracovali: Ing.arch.Ivor Mečiar a Ing.arch.Peter Lovich, PhD

OZZ FA STUprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7