Odborári bojujú proti kríze

dátum uverejnenia: 27. 3. 2010
čas: 13:18

Seminár s názvom Trade Union action to face the crisis sa konal za účasti predstaviteľov odborových zväzov Bulharska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Portugalska, Španielska a Veľkej Británie.

Hlavní školitelia a poverení organizáciou seminára: Alex Dias ETUI, Peter Deforche ACV Vormingsdienst, Danute Slionskiene Lithuanian Trade Union Confederation Education

Odborné prednášky: Andrew Watts ETUI, Vera Glassner ETUI

Program dňa 24.3.2010

1. Odborná prezentácia experta ETUI (Andrew Watt) na tému Súčasný stav krízy, vplyv krízy na zamestnanosť v jednotlivých štátoch EU, vplyv krízy na HDP v jednotlivých štátoch EU a ďalšie dopady krízy na ekonomiku jednotlivých štátov EU

2. Práca v skupinách na tému Opatrenia proti kríze prijaté vládami na národnej úrovni, porovnanie opatrení prijatých vládami v jednotlivých štátoch účastníkov seminára

3. Práca v skupinách na tému Postoj odborových zväzov k navrhnutým opatreniam vlád na národnej úrovni, návrh ďalších opatrení odborových zväzov na riešenie krízy na národnej úrovni

Program dňa 25.3.2010

1.Odborná prezentácia experta ETUI (Vera Glassner) na tému Sociálne dôsledky krízy a návrh možných opatrení na zmiernenie sociálnych dopadov krízy

2. Práca v skupinách na tému Ako čeliť sociálnym dopadom krízy, zodpovednosť a úloha odborov v tomto procese, stratégia odborových zväzov na národnej úrovni, porovnanie rozdielnych riešení a stanovísk odborových zväzov

3. Spoločná diskusia na tému vplyvu odborových zväzov v politickom rozhodovacom procese, ako aj diskusia k problematike ako byť reálnym partnerom vlády pri určovaní sociálnych opatrení na národnej a Európskej úrovni

Program dňa 26.3.2010

Vyhodnotenie seminára, predpokladaný smer budúceho vývoja v ekonomickej a sociálnej oblasti v kontexte hlavných cieľov Európskej stratégie do roku 2020

Spracovala: Ing. Eva Paločkováprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7