Európsky sektorový sociálny dialóg v školstve (plénum)

dátum uverejnenia: 12. 6. 2010
čas: 11:28

Samostatné stretnutie odborárov

1. Zastúpenie

Na rokovaní boli zastúpené všetky krajiny EÚ okrem Rakúska, Belgicka, Írska, Grécka a Maďarska. Malta, VB, Holandsko a Litva sa ospravedlnili. Podľa príslušných dohôd spolupráce s ETUCE (Európsky odborový výbor pre školstvo) sa zúčastnili dvaja delegáti za EPSU (Európska federácia zväzov verejných služieb) a delegátom za CESI (Európska konfederácia nezávislých odborov).

2. Návrh materiálu o násilí tretích strán

Návrh viacrezortného nástroja pre boj s násilím tretích strán predložil sekretariát ETUCE a podporili ho aj členské organizácie. V súčasnosti prebiehajú o tomto dokumente ďalšie rokovania medzi ETUCE, EFEE (Európska federácia zamestnávateľov v školstve) a ostatnými európskymi sociálnymi partnermi (UNI-Europa, EPSU, HOSPEEM, CEMR, EuroCommerce, CoESS). Členské organizácia ETUCE budú o pokroku v rokovaniach oboznámení.)

Plenárne zhromaždenie

3. Úvodné prejavy

Úvodné prejavy predniesli: Robert Verrue (Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti), Jörgen Lindholm (Viceprezident ETUCE), a David Simmonds (predseda EFEE, Európska federácia zamestnávateľov v školstve). Vystupujúci zdôraznili strategickú dôležitosť vytvorenie tohto už 39-teho výboru v systéme sociálneho dialógu EÚ, keďže školstvo je jeden z najväčších verejných sektorov v Európe. Sektor školstva zamestnáva 14,7 miliónov pracovníkov a má 93 miliónov žiakov a študentov v 27 členských krajinách EÚ. Do školstva v Európe ide 583 miliárd eur ročne, čo predstavuje 5,7 percent celkového európskeho HDP. V úvodných prejavoch sa tiež spomínala vedúca úloha ETUCE a pozitívna odozva zamestnávateľov a podpora Európskej komisie (EK) pri vytváraní EFEE v roku 2009.

4. Menovanie predsedu a podpredsedu výboru

David Simmonds (LGE, Veľká Británia) bol menovaný za predsedu výboru sociálneho dialógu. Ronnie Smith (EIS, Veľká Británia) bol menovaný za podpredsedu. Podľa štatútu majú menovaní mandát na jeden rok. Vzápätí preberie predsedníctvo ETUCE a EFEE bude zodpovedať za funkciu podpredsedu.

5. Menovanie prípravného výboru

Kounka Damianova (SEB, Bul.) a Ulrich Thöne (GEW, Nem.) boli zo strany odborov menovaní za členov prípravného výboru spolu s predsedom a podpredsedom. Zo strany zamestnávateľov boli menovaní David Simmonds (predseda EFEE, NEOST) and Maria Pontieri (podpredsedníčka EFEE, ARAN, Tal.) a Bianka Stege (Generálna tajomníčka EFEE). Michael Moriarty (IVEA, Írsko) and Gerhard Klassen (TdL, Nem.) budú náhradníkmi.

6. Menovanie pracovných skupín

Na návrh sekretariátu ETUCE sa odložilo vytvorenie 3. Pracovnej skupiny (školstvo a odborné vzdelávanie 2020). Poradovník schválených pracovných skupín je nasledovný:

1. Kvalita v školstve

2. Demografické zmeny

3. Vysoké školstvo a výskum

Prvé dve pracovné skupiny budú pracovať jeden rok od 1. septembra 2010 a plenárnemu zhromaždeniu predložia návrh krokov, ktoré treba podniknúť. Tretia pracovná skupina predloží po roku správu o činnosti.

7. Návrh spoločnej deklarácie o investíciách do školstva

Výbor rokoval o návrhu spoločnej deklarácie o investíciách v školstve. Prijatie tohto dokumentu sa odložilo na neskôr. EFEE zašle sekretariátu ETUCE nový text spoločnej deklarácie pred zvolaním ďalšieho stretnutia.

 

pozn.  text bol spracovaný zo zdrojov ETUCEprejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7