Združenie základného školstva

Krajské rady - predsedovia
oblasť
meno a priezvisko telefón e-mailová adresa
Bratislavský kraj Mgr. Božena Mizerová

02/50240295
0948 309 966

bmizerova@gmail.com
Trnavský kraj Mgr. Zoltán Horváth
0903 529 836
horvathzoltan@stonline.sk 
Nitriansky kraj PaedDr. Miroslav Kováč
0908 790 157

mirokovi@gmail.com 

Trenčiansky kraj Mgr. Zdenka Tunegová
0903 257 394
zdenit@centum.sk
Žilinský kraj Mária Barančíková 0907 414 224 maria.barancikova@stonline.sk 
Banskobystrický kraj Mgr. Magdaléna Ponická 0903 463 297 mponicka@gmail.com   
Prešovský kraj PaedDr. Darina Nagyová

0911 331 979

radazoozpsav@stonline.sk
Košický kraj RNDr. Ingrid Gamčíková 0903 196 292 inga.gamcikova@gmail.com

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7