Úrad zväzu

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
Tel. ústredňa: 02/502 40 100  
Sekretariát - tel: 02/502 40 337
Pre priame volanie konkrétneho zamestnanca vytočte 02/502 40 + nižšie uvedené číslo klapky

IČO: 00177920
DIČ: 2020795535
IBAN: SK03 0200 0000 0000 4033 5112


Vedenie zväzu
funkcia 
meno a priezvisko

poschodie/
miestnosť

e-mail/mobil klapka
predseda zväzu
Ing. Pavel Ondek

8. / 804

ondek@ozpsav.sk
0903 241 583

360
podpredsedníčka zväzu a predsedníčka Združenia ZŠ
RNDr. Ingrid Gamčíková
12. / 1210

inga.gamcikova@gmail.com
0903 196 292

515
podpredseda zväzu a predseda Združenia SŠ Ing. Ivan Šóš, PhD.
12. / 1216

sos@ozpsav.sk
0903 384 925

451
podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 12. / 1215

haban@ozpsav.sk
0915 394 051 

 


Úrad zväzu – organizačný úsek
funkcia                   
   meno a priezvisko
poschodie/
miestnosť
e-mail/mobil klapka
vedúci úradu zväzu Mgr. Juraj Stodolovský 8. / 806

stodolovsky@ozpsav.sk
0918 901 770 

426
sekretariát predsedu zväzu
Eva Čahojová
8. / 805

sekretariat@ozpsav.sk
0918 901 762 

337
špecialista pre rekreácie a EXOD Ing. Dana Peťková 12. / 1207

petkova@ozpsav.sk
0917 536 458 

425
koordinátor BOZP a špecialista BOZP pre kraje KE a PO
Ing. Vladimír Kmec

kmec@ozpsav.sk
0917 441 169


špecialista BOZP pre kraje BA, NR, TT Ing. Miroslava Vilčeková 12. / 1203

vilcekova@ozpsav.sk
0917 943 012 


špecialista BOZP  pre kraje TN, BB, ZA

Mgr. Eugen Bertha 

bertha@ozpsav.sk
0917 441 168 


špecialista pre vzdelávanie a projekty PaedDr. Eva Klikáčová 12. / 1213

klikacova@ozpsav.sk
0918 653 476

361Združenia 
funkcia               
meno a priezvisko poschodie/
miestnosť
e-mail/mobil klapka

špecialistka združenia ZŠ

Yvonne Furdiková,
promovaná právnička

PaedDr. Ingrid Kováčová 

12. / 1206

12. 

furdikova@ozpsav.sk
0903 262 645

kovacova@ozpsav.sk
0949009 103 


422

 

 

špecialistka združenia SŠ
Ing. Božena Baďanská 12. / 1217 badanska@ozpsav.sk 
0908 717 685
451
samostatná referentka združenia VŠaPRO
Eva Čahojová 12. / 1214

cahojova@ozpsav.sk

0918 901 762Úrad zväzu – ekonomický úsek
funkcia                 
meno a priezvisko     
poschodie/
miestnosť
e-mail/mobil klapka
poradca predsedu zväzu, koordinátor pre ekonomickú a sociálnu oblasť a PaM
Ing. Tatjana Koperová 8. / 803  koperova@ozpsav.sk
0918 901 769 

484

samostatný odborný referent pre finančnú a hospodársku činnosť
Božena Reingraberová 8. / 803  rengi@ozpsav.sk
0918 901 787

484


samostatný odborný referent, pre hospodárenie,pokladňu, autodopravu a správu majetku Mária Virgovičová 8. / 808
virgovicova@ozpsav.sk
0918 901 772

343


Úrad zväzu – právny úsek
funkcia                      
meno a priezvisko   
poschodie/
miestnosť
e-mail/mobil klapka

špecialista pre právne služby pre kraje BA, NR, TT

Mgr. Martin Mikluš 

Vajnorská 1, Bratislava

8. poschodie 

miklus@ozpsav.sk

0918 744 946

503

 

špecialista pre právne služby pre kraje BB, ZA, TN
JUDr. Renáta Matejová

Čs. armády 25, 974 01 Banská Bystrica 

rmatejova.ak@gmail.com   0903 265 911


špecialista pre právne služby pre kraje KE, PO
JUDr. Michal Guman

Hlavná č. 29, 080 01 Prešov   

advokat.guman@gmail.com
0905 786 903Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7