Úrad zväzu

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
Tel. ústredňa: 02/502 40 100  
Sekretariát - tel: 02/502 40 337
Pre priame volanie konkrétneho zamestnanca vytočte 02/502 40 + nižšie uvedené číslo klapky

IČO: 00177920
DIČ: 2020795535
IBAN: SK03 0200 0000 0000 4033 5112


Vedenie zväzu
funkcia 
meno a priezvisko

poschodie/
miestnosť

e-mail/mobil klapka
predseda zväzu
Ing. Pavel Ondek

8. / 804

ondek@ozpsav.sk
0903 241 583

360
podpredsedníčka zväzu a predsedníčka Združenia ZŠ
RNDr. Ingrid Gamčíková
12. / 1210

inga.gamcikova@gmail.com
0903 196 292

515
podpredseda zväzu a predseda Združenia SŠ Ing. Peter Danko 
12. / 1216

peterdanko.lc@gmail.com 

0905 607 661

451
podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 12. / 1215

haban@ozpsav.sk
0915 394 051 

 


Úrad zväzu – organizačný úsek
funkcia                   
   meno a priezvisko
poschodie/
miestnosť
e-mail/mobil klapka
vedúci úradu zväzu Mgr. Juraj Stodolovský 8. / 806

stodolovsky@ozpsav.sk
0918 901 770 

426
sekretariát predsedu zväzu
Eva Čahojová
8. / 805

sekretariat@ozpsav.sk
0918 901 762 

337
špecialista pre rekreácie a EXOD Ing. Dana Peťková 12. / 1207

petkova@ozpsav.sk
0917 536 458 

425
koordinátor BOZP a špecialista BOZP pre kraje KE a PO
Ing. Vladimír Kmec

kmec@ozpsav.sk
0917 441 169


špecialista BOZP pre kraje BA, NR, TT Ing. Miroslava Vilčeková 12. / 1203

vilcekova@ozpsav.sk
0917 943 012 


špecialista BOZP  pre kraje TN, BB, ZA

Mgr. Eugen Bertha 

bertha@ozpsav.sk
0917 441 168 


špecialista pre vzdelávanie a projekty PaedDr. Eva Klikáčová 12. / 1213

klikacova@ozpsav.sk
0918 653 476

361Združenia 
funkcia               
meno a priezvisko poschodie/
miestnosť
e-mail/mobil klapka

špecialistka združenia ZŠ

Yvonne Furdiková,
promovaná právnička

PaedDr. Ingrid Kováčová 

12. / 1206

12. 

furdikova@ozpsav.sk
0903 262 645

kovacova@ozpsav.sk
0949009 103 


422

 

 

špecialistka združenia SŠ
Ing. Božena Baďanská 12. / 1217 badanska@ozpsav.sk 
0908 717 685
451
samostatná referentka združenia VŠaPRO
Eva Čahojová 12. / 1214

cahojova@ozpsav.sk

0918 901 762Úrad zväzu – ekonomický úsek
funkcia                 
meno a priezvisko     
poschodie/
miestnosť
e-mail/mobil klapka
poradca predsedu zväzu, koordinátor pre ekonomickú a sociálnu oblasť a PaM
Ing. Tatjana Koperová 8. / 803  koperova@ozpsav.sk
0918 901 769 

484

samostatný odborný referent pre finančnú a hospodársku činnosť
Božena Reingraberová 8. / 803  rengi@ozpsav.sk
0918 901 787

484


samostatný odborný referent, pre hospodárenie,pokladňu, autodopravu a správu majetku Mária Virgovičová 8. / 808
virgovicova@ozpsav.sk
0918 901 772

343


Úrad zväzu – právny úsek
funkcia                      
meno a priezvisko   
poschodie/
miestnosť
e-mail/mobil klapka

špecialista pre právne služby pre kraje BA, NR, TT

Mgr. Martin Mikluš 

Vajnorská 1, Bratislava

8. poschodie 

miklus@ozpsav.sk

0918 744 946

503

 

špecialista pre právne služby pre kraje BB, ZA, TN

Mgr. Martin Mikluš

JUDr. Michal Guman 
špecialista pre právne služby pre kraje KE, PO
JUDr. Michal Guman

Hlavná č. 29, 080 01 Prešov   

advokat.guman@gmail.com
0905 786 903Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7