Právne predpisy a ekonomika

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej správe na rok 2021

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020                   

podpisy signatárov

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 a 2020

podpisy signatárov


Právne predpisy

Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

Výklad zákona o sociálnom fonde (ppt)

Vyhláška MŠ SR č. 314 o stredných školách (pdf)

Zákon o sociálnom fonde §7 odsek 3

Mzdové zvýhodnia zamestnancov od 01.mája 2018

Ekonomika

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. štvrťrok 2021

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2020

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. štvrťrok 2020

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2019

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. polrok 2019

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2018

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných  vysokých školách za rok 2017

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve  a na verejných vysokých školách za rok 2016

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2015

 Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7