Právne predpisy a ekonomika

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu na rok 2017

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre štátnu správu na rok 2017

Memorandum


Právne predpisy

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf, 1,2 MB)

Výklad zákona o sociálnom fonde (ppt)

Vyhláška MŠ SR č. 314 o stredných školách (pdf)

Ekonomika

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na vysokých školách za I. polrok 2017 s porovnaním I. polroku 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. štvrťrok 2017 s porovnaním I. štvrťroku 2016

Nariadenie vlády SR zo 14.decembra 2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve  a na verejných vysokých školách za rok 2016

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy na verejných vysokých školách za III. štvrťrok 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve za III. štvrťrok 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom  školstve a na verejných vysokých školách za I. polrok 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. štvrťrok 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2015

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.januára 2016

Nariadenie vlády SR z 2.decembra 2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmePartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7