Právne predpisy a ekonomika

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020                   

podpisy signatárov

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 a 2020

podpisy signatárov

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018

Právne predpisy

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf, 1,2 MB)

Výklad zákona o sociálnom fonde (ppt)

Vyhláška MŠ SR č. 314 o stredných školách (pdf)

Zákon o sociálnom fonde §7 odsek 3

Mzdové zvýhodnia zamestnancov od 01.mája 2018

Ekonomika

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. polrok 2018

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných  vysokých školách za rok 2017

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na vysokých školách za III. štvrťrok 2017 s porovnaním III. štvrťroku 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na vysokých školách za I. polrok 2017 s porovnaním I. polroku 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. štvrťrok 2017 s porovnaním I. štvrťroku 2016

Nariadenie vlády SR zo 14.decembra 2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve  a na verejných vysokých školách za rok 2016

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy na verejných vysokých školách za III. štvrťrok 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve za III. štvrťrok 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom  školstve a na verejných vysokých školách za I. polrok 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. štvrťrok 2016

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2015

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.januára 2016

Nariadenie vlády SR z 2.decembra 2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmePartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7