Metodika pre základné organizácie

Právo zamestnancov združovať sa v odborových organizáciách deklarujú medzinárodné dohovory a  Ústava Slovenskej republiky. Podľa článku 37 ods. 2 Ústavy SR odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku, alebo v odvetví, je neprípustné. Činnosť odborových organizácií možno obmedziť zákonom. Vznik, súčinnosť zánik odborovej organizácie OZ PŠaV na Slovensku (ďalej Zväz) je upravený zákonom číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení zák. č. 300/1990 Zb. a zákona č. 62/1993 Zb. a čl. 5 stanov Zväzu. Odborová organizácia (ďalej ZO), ako združenie zamestnancov vzniká zaevidovaním na OZPŠaV a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


(Metodické usmernenie pre vznik a zánik ZO a všetky súvisiace dokumenty zverejníme v krátkom čase, keďže sa momentálne pripravuje nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií)

Metodické usmernenie pre uzatváranie a obsahové zameranie kolektívnych zmlúv na rok 2018 nájdete po prihlásení sa v databáze členov zväzu: db.ozpsav.skPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7