Zvýšenie platov v školstve od 1. januára 2019

dátum uverejnenia: 24. 8. 2018
čas: 11:51
kategórie: Zväz

Zvýšenie platov v školstve od 1. januára 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

oznamujeme Vám, že dochádza k zmene zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú schválila vláda SR 22. 8. 2018, následne bude tento zákon prerokovaný a schválený v NR SR. Danému rozhodnutiu vlády SR predchádzali medzirezortné pripomienkové konania a zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorých sme sa zúčastnili.

Upozorňujeme Vás, že v zákone 553/2003 Z.z. sú ešte pôvodné tabuľky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva, učiteľov vysokých škôl a vývojovo-výskumných zamestnancov. Tieto prejdú legislatívnym konaním a následne budú nariadením vlády SR zvýšené o 10 % od 1. 1. 2019 a o ďalších 10 % od 1. 1. 2020, čo bude potvrdené podpisom Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre dané roky. Navýšenie platov je výsledkom konštruktívnych rokovaní zástupcov zväzu so zástupcami MŠVVaŠ SR a vlády SR, čo bolo potvrdené na rokovaniach o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa dňa 20. 6. 2018. Potvrdilo to aj politické vyhlásenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej a predsedu ZMOS Michala Sýkoru.

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2019 zvýšená o 10 % - pracovná trieda jeden

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2019 zvýšená o 10 % - pracovná trieda dva

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 01.01.2019 zvýšená o 10 %

Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 1. 2019


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7