Zmeny v katalógoch pracovných činností

dátum uverejnenia: 10. 1. 2019
čas: 12:38
kategórie: Zväz

Zmeny v katalógoch pracovných činností

Na základe otázok ku zmenám v Katalógoch pracovných činností dávame do pozornosti 354. nariadenie vlády Slovenskej republiky z 28. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády je zverejnené pod číslom 354/2018 Z.z. na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/354/20190101 a je účinné od 1. 1. 2019.prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7