Zmena systému odmeňovania pre nepedagogických zamestnancov

dátum uverejnenia: 1. 6. 2018
čas: 11:42
kategórie: Zväz

Zmena systému odmeňovania pre nepedagogických zamestnancov

Dňa 31. 5. 2018 sa uskutočnilo rokovanie k zmene systému odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré sa týka aj nepedagogických zamestnancov.

Z návrhu sú vyňatí učitelia vysokých škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, výskumní a vývojoví zamestnanci, zamestnanci vykonávajúci činnosť v cudzine.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a KOZ SR. OZ PŠaV na Slovensku zastupoval jeho predseda Pavel Ondek.

Z návrhu vyberáme - stupnica platových taríf a platových stupňov začína sumou 520 € (pravdepodobný návrh minimálnej mzdy vlády SR od 1. 1. 2019). Od tejto sumy sú narátavané s percentuálnym navýšením platové triedy, ktorých je 10 (pôvodne 14), platové stupne ktorých je 14 (pôvodne 12) a započítateľnosť rokov praxe nad 40 (pôvodne nad 32).

Dochádza k zlúčeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č.1 k nariadeniu vlády č.359/2017 Z.z.), osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov (príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z.) a osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z.) a tiež k zlúčeniu niektorých tarifných tried.

Návrh sme pripomienkovali po diskusii so zástupcami z jednotlivých združení zväzu. Po záverečnom rokovaní zástupcov ministerstva financií SR, úradu vlády SR a KOZ SR konečnú verziu zverejníme.

Poznámka:

Výskumní a vývojoví zamestnanci majú byť od 1. 1. 2019 presunutí do stupnice platových taríf vysokoškolských učiteľov.

Učitelia vysokých škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, výskumní a vývojoví zamestnanci budú mať navýšenú stupnicu platových taríf podľa výsledkov kolektívneho vyjednávania.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7