Zmena dovolenky v Zákonníku práce

dátum uverejnenia: 21. 10. 2019
čas: 14:14
kategórie: Zväz

Zmena dovolenky v Zákonníku práce

V piatok (18. 10. 2019) bola v NR SR schválená novela Zákonníka práce, ktorá upravila dovolenku pre pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a učiteľov vysokých škôl v súlade s novým Zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138/2019 Z. z. Táto novela nemení nič na rozsahu poskytovanej dovolenky u týchto zamestnancov, len upravuje jej znenie z formálno- právneho hľadiska. V rámci legislatívneho konania OZPŠaV na Slovensku presadil dlhšiu výmeru dovolenky aj pre kategórie zamestnancov, ktoré ju doposiaľ nemali vo výmere najmenej 8 týždňov. Sú nimi výskumní, vývojoví a umeleckí zamestnanci vykonávajúci prácu na vysokých školách, Slovenskej akadémii vied a iných výskumných organizáciách, za čo v mene dotknutých zamestnancov všetkým zúčastneným osobám ďakujeme.

Nové znenie §103 ods. 3 Zákonníka práce:

Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o

a)    pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,

b)    vysokoškolského učiteľa,

c)    výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,

d)    zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno- pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Zákon ešte nebol zverejnený v Zbierke zákonov, preto prikladáme odkaz na legislatívny proces:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1630

Zapísal M. Mikluš, právnik zväzu


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7