Zasadnutie Predsedníctva zväzu v Čadci a beseda s členmi v regióne

dátum uverejnenia: 1. 12. 2017
čas: 10:07
kategórie: , Zväz

Zasadnutie Predsedníctva zväzu v Čadci a beseda s členmi v regióne

Dňa 30. novembra 2017 sa v Dome kultúry uskutočnilo 14. zasadnutie predsedníctva zväzu, ktoré organizačne zabezpečila krajská predsedníčka rady združenia základného školstva pre Žilinský kraj Mária Barančíková. V úvode zasadnutia sa členom predsedníctva prihovoril primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura. Vo svojom príhovore okrem iného uviedol: „Pokiaľ budem primátorom budem sa snažiť zlepšovať podmienky pre učiteľov aj neučiteľov. S ľútosťou konštatujem, že kredit učiteľov klesol aj zo strany niektorých rodičov. Viem, že aj vy odborári, musíte znášať kritiku, že prečo práve pedagógovia majú o trošku vyššie mzdy, hoci tie platy sú aj tak malé. Držím vám palce, aby tie očakávania tisícok zamestnancov školstva dopadli tak, aby boli spokojnejší“ . V nasledujúcom príhovore vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PaedDr. Ján Polák uviedol: „Z pozície mesta sa snažíme zamestnancom školstva pridať finančne zdroje aj mimo normatívov. Chcem vás vyzvať ako odborár, že musíme ľudom ukázať viac a držím vám palce v ťažkých rokovaniach. Vždy budem s vami hájiť záujmy všetkých zamestnancov školstva“. Predseda zväzu Ing. Pavel Ondek poďakoval vedeniu mesta za spoluprácu a uviedol, že aj keď je zo strany niektorých členov vlády prejavuje určitá tvrdohlavosť, tak zrejme budeme musieť použiť aj nátlakové kroky, vyjdeme do ulíc, keď budú zlyhávať rokovania.

Predsedníčka krajskej rady ZZŠ Mária Barančíková zhodnotila činnosť odborov v kraji. V žilinskom kraji pôsobí v združení základného školstva 273 základných organizácií so 4 417 členmi, čo predstavuje organizovanosť odborárov na úrovni 47,3 %.

V okrese Čadca pôsobí 50 ZO s počtom členov 803, čo je takmer 57 %. Členská základňa je pomerne stabilizovaná, k výraznému poklesu členov nedošlo a počet zaniknutých ZO je iba na školách, kde sa zlúčili s inou školou v obci a členovia prešli do ZO nástupníckej školy. Zriaďovateľ v okresnom meste na činnosť škôl a školských zariadení prispieva sumou nad odporúčaných 40 % a spolupráca s mestom Čadca je na dobrej úrovni.

Predsedníčka krajskej rady združenia stredného školstva pre Banskobystrický, trenčiansky a Žilinský kraj Ing. Iveta Majerová zhodnotila činnosť základných organizácii na stredných školách pôsobiacich v okrese Čadca.

Predsedníctvo zväzu sa zaoberalo stavom kolektívneho vyjednávania a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018, pričom členovia vyjadrili rozhorčenie z výsledku kolektívneho vyjednávania a z negatívneho postoja vlády SR k návrhu na valorizáciu platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl v roku 2018. K uvedenej situácii prijali Vyhlásenie k výsledkom kolektívneho vyjednávania. Ďalej sa členovia predsedníctva zaoberali cieľmi a programom zväzu na rok 2018, výberom zhotoviteľa novej elektronickej databázy členov zväzu, organizačným zabezpečením 11. ročníka lyžiarskych a snowboardových pretekov o pohár predsedu zväzu, tiež prípravou detského letného tábora pre deti členov OZPŠaV. V závere schválili návrhy členov do rozšírených pracovných skupín k NPRVaV. Za regionálne školstvo bude zväz zastupovať RNDr. Ingrid Gamčíková a vysoké školy doc. doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Pri príležitosti výjazdového rokovania v popoludňajších hodinách nasledovala diskusia k aktuálnej situácii v školstve a problematike tykajúcej sa pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školstva, na ktorej sa zúčastnilo 48 členov základných organizácií z okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Miroslav Habán, podpredseda zväzu


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7