Zasadala rada predsedov KOZ SR

dátum uverejnenia: 13. 9. 2018
čas: 10:18
kategórie: Zväz

Zasadala rada predsedov KOZ SR

Dňa 12.9.2018 sa uskutočnilo rokovanie Rady predsedov KOZ SR pod vedením viceprezidentky Moniky Uhlerovej. OZ PŠaV na Slovensku zastupoval predseda zväzu Pavel Ondek.

Hlavnými bodmi rokovania boli:

Aktuálne opatrenia v oblasti sociálnej a hospodárskej politiky:

-    novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme - zvýšenie platov od 1. 1. 2019 a následne od 1. 1. 2020;

-    novela zákona 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní, aby sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa mohla podpísať na viac ako jeden rok;

-    nariadenie vlády o výške minimálnej mzdy (návrh vlády SR od 1.1.2019 – 520 €);

-    legislatívny návrh na zavedenie príspevku na rekreáciu pre zamestnanca - viac si prečítate na priloženom linku: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/prispeje-zamestnavatel-na-rekreaciu-.alej  ;

-    zamestnanci tzv. tretích krajín na slovenskom trhu práce (požiadavky zamestnávateľov, opatrenia zo strany vlády SR a stanovisko KOZ SR - v ktorom je jednoznačná požiadavka na legislatívne opatrenia proti zavedeniu sociálneho dampingu, ktorý by zabraňoval tvorbe riadneho zamestnania s úplnou sociálnou ochranou). Je potrebné brať do úvahy aj verejný záujem, bezpečnosť práce a zdravotné opatrenia, ktoré by sa týkali daných zamestnancov.

Aktuality z prostredia odborovej politiky zo zameraním na činnosť KOZ SR a jednotlivých OZ.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7