Zasadala Hospodárska a sociálna rada SR

dátum uverejnenia: 18. 12. 2018
čas: 11:51
kategórie: Zväz

Zasadala Hospodárska a sociálna rada SR

V pondelok 17. decembra 2018 sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo pravidelné rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (ďalej HSR SR) pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Piatym bodom rokovania bol návrh nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zákon predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. KOZ SR (riadny člen HSR SR) prostredníctvom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, k predmetnému návrhu zákona vzniesol 13 zásadných pripomienok, ktoré boli jednak súčasťou medzirezortného pripomienkového konania a zároveň reagoval aj na nové znenie návrhu zákona, ktoré bolo predmetom rokovania HSR SR, doručené prostredníctvom KOZ SR 7.12. 2018. Naše pripomienky sme KOZ SR doručili 13. 12. 2018. Hlavnými pripomienkami boli požiadavky na odstránenie podkategórií kategórie učiteľ, ktorá aj v minulosti, hlavne v súvislosti s uznávaním atestácií vyvolávali veľké problémy. Od novely, doteraz platného zákona z roku 2015, sa problém už riešil v prospech tejto kategórie pedagogických zamestnancov, v novom zákone tento nesúlad naďalej pretrváva. Zásadný nesúhlas zväz vyjadril aj s výškou kreditových príplatkov, po novom profesijných príplatkov, ktoré v návrhu výrazne poklesli, napr. pri štátnej jazykovej skúške, mohol absolvent získať 12 % kreditový príplatok a po novom len 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Aj ZMOS vyjadril nespokojnosť s predloženým návrhom zákona. V HSR SR zákon prešiel s rozporom zo strany OZ PSaV a ZMOS-u. Ministerka školstva vyjadrila snahu o ďalšie rokovania k finálnemu zneniu zákona a vykonávacích predpisov. Rokovania HSR SR sa za zväz zúčastnili predseda Pavel Ondek a ako poradcovia Martin Mikluš a Eva Klikáčová.

autor článku: Eva Klikáčová

autor fotografie: Martin Mikluš

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7