Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

dátum uverejnenia: 1. 3. 2021
čas: 10:30
kategórie: Zväz

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripomienkoval novelu zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave.

V rozporovom konaní so zástupcami MŠVVaŠ SR dňa 12. 2. 2021 boli prerokované zásadné pripomienky k danému zákonu.

Pripomienka k § 21 odst. 4 – doplnenie, aby informácie o praktickom vyučovaní dostával aj triedny učiteľ, bola akceptovaná.

Doteraz to bolo tak, že riaditeľ školy podpísal zmluvu o duálnom vzdelávaní žiakov s podnikom a nemal povinnosť informovať triedneho učiteľa žiakov, na ktorých sa prax v podniku vzťahuje.

Pripomienky k článku I § 21 b odst.1 písmeno a); § 22 odst. 1 písmeno a) boli zmenené zo zásadných na obyčajné pripomienky, v ktorých žiadame aby hlavný inštruktor a inštruktor neboli zamestnancami školy. Školy zamestnávajú hlavných majstrov odbornej výchovy, ktorí spĺňajú odborné aj pedagogické predpoklady.  Nevidíme dôvod ani priestor zavádzať ďalšiu kategóriu zamestnancov s podobnou náplňou práce.

Dodávame, že v súčasnosti inštruktor a hlavný inštruktor sú zamestnancami podniku a nemajú pedagogické vzdelanie. Pokiaľ by pracovali v škole, podľa súčasnej legislatívy by boli zaradení ako nepedagogickí zamestnanci.

V rozporovom konaní bolo dohodnuté, že spôsob finančného zabezpečenia hlavného inštruktora a inštruktora bude obsahom zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi riaditeľom školy a podnikom, ktorý prax zabezpečuje.  Daný zámer má byť súčasťou zákona.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7