Začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci a učitelia VŠ budú zarábať viac

dátum uverejnenia: 22. 5. 2019
čas: 10:17
kategórie: Zväz

Začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci a učitelia VŠ budú zarábať viac
Parlament v 1. čítaní na návrh poslancov Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka schválil novelu zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorou došlo k zmene stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a k zmene stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo za 133, jeden nehlasoval. Zmena bude platiť od 1. 9. 2019 a týka sa najmä začínajúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov všetkých typov škôl a školských zariadení regionálneho školstva a začínajúcich učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl, najmä doktorandských štipendií. Základná platová tarifa, od ktorej sa odvodzuje aj výpočet nadtarifných zložiek platu, stúpne v regionálnom školstve o 9,5% a vo vysokom školstve o 8,7%. Touto zmenou nie sú znevýhodnení kolegovia s dlhšou praxou. Odborový zväz dlhodobo upozorňuje na nízke platy začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl. Po niekoľkonásobnom rokovaní so zástupcami MŠVVaŠ SR a MF SR a vzájomnej dohode boli na tento účel vyčlenené na rok 2019 finančné prostriedky na mesiace september – december vo výške 10 mil. EUR a v roku 2020 cca 33 miliónov EUR. Veríme, že toto opatrenie bude základom pre zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania aj medzi mladými ľuďmi.

Pre porovnanie uvádzame nasledujúce tabuľky - prepočty nášho zväzu. 

Ilustračné foto zdroj: https://www.ihodnoty.sk/clanok/mladi-ucitelia/1993/


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7