Vyhlásenie Rady zväzu

dátum uverejnenia: 30. 8. 2017
čas: 15:53
kategórie: Zväz

Vyhlásenie Rady zväzu
Rada zväzu na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 30. augusta 2017 prijala nasledovné vyhlásenie:

Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku

Rada zväzu pozitívne vníma rozhodnutie vlády SR, ktorým sa zvýšili stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a učiteľov vysokých škôl od 1. 9. 2017 o 6 % ako výsledok dohody medzi zástupcami odborového zväzu, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcami ZMOS.

S ohľadom na stúpajúcu mieru inflácie a pozitívny výhľad slovenskej ekonomiky sa však zástupcovia zamestnancov odmietajú vopred vzdať svojho ústavného práva každoročne kolektívne vyjednávať o možnosti dohodnúť lepšie pracovné a platové podmienky. Rada zväzu zároveň žiada vládu SR, aby pokračovala v každoročnom zlepšovaní stále nedostatočného platového ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva v súlade s vyjadreniami, že školstvo je pre vládu SR prioritou.

OZ PŠaV na Slovensku pripomína, že nastal čas riešiť okrem nedostatočného finančného ohodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov aj nedôstojné ohodnotenie nepedagogických zamestnancov v školstve.

Veríme, že na post ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude menovaný predstaviteľ, ktorý bude systematicky riešiť problémy tohto dôležitého rezortu. Upozorňujeme, že nedostatok finančných prostriedkov znemožňuje realizáciu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania SR,  ktorý naše školstvo tak veľmi potrebuje.

Stabilizáciou situácie dosiahneme viac pozitívnych zmien pre zamestnancov školstva aj pre žiakov.

 

V Bratislave 30. 8. 2017                                         Rada OZ PŠaV na Slovensku

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7