VIII. zjazd ČMOS PŠ

dátum uverejnenia: 22. 5. 2019
čas: 13:37
kategórie:

VIII. zjazd ČMOS PŠ

V dňoch 17. – 18. mája 2019 sa konal v Prahe VIII. zjazd Česko-moravského odborového zväzu pracovníkov školstva (ČMOS PŠ), ktorého sa zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedovia zväzu Ingrid Gamčíková, Ivan Šóš, Miroslav Habán a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský.

Predseda zväzu František Dobšík v Správe o činnosti ČMOS PŠ od VII. zjazdu zhodnotil uplynulé obdobie. Vo svojom vystúpení upozornil na manifestačné mítingy, porady, školenia organizačných jednotiek, spomenul organizovanie seminárov a okrúhlych stolov ku kariérnemu systému, k reforme financovania, k inklúzii, hovoril o kampani Koniec lacných učiteľov a akademikov, spoločných stretnutiach zástupcov ČMOS PŠ a OZ PŠaV na Slovensku. Uviedol tiež vydané stanoviská, memorandá a deklarácie, ktoré za štvorročné hodnotené obdobie ČMOS PŠ prijal.

Delegáti zjazdu zvolili na ďalšie volebné obdobie predsedu Františka Dobšíka a podpredsedníčku Markétu Seidlovú, ktorí viedli zväz aj v uplynulom období.

Prítomní delegáti schválili úpravu svojich stanov a finančný poriadok zväzu, prerokovali a prijali Program ČMOS PŠ na roky 2019 – 2023. Prioritou vedenia školských odborov bude ďalší rast platov zamestnancov školstva, zavedenie inštitútu chránenej osoby a ozdravných pobytov pre učiteľov.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7