Stretnutie so zástupcami stavovských organizácií

dátum uverejnenia: 8. 3. 2019
čas: 08:41
kategórie: Zväz

Stretnutie so zástupcami stavovských organizácií

Dňa 7. 3. 2019 sa zástupcovia zväzu (v zložení predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková, špecialistka Eva Klikáčová a podpredseda zväzu Ivan Šóš) stretli s predstaviteľmi stavovských organizácií – prezidentkou Združenia základných škôl Slovenska Alenou Petákovou, prezidentom Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felixom Döménym a zástupcom Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavlom Sadloňom.

Témou stretnutia boli pripomienky k vládnemu návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, návrh nových platových tabuliek zvýhodňujúcich začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré by mali platiť od 1. 9. 2019, príspevky na rekreácie a nedostatočné normatívne finančné prostriedky.

Prítomní diskutovali o problémoch, ktoré prináša aplikačná prax, komunikovali odmeňovanie za činnosť triedneho učiteľa, kvalifikovanosť, vzdelávanie zamestnancov, príplatky za profesijný rozvoj, autorstvo učebníc a učebných pomôcok a vzdelávanie mimo SR.

V závere sa účastníci stretnutia dohodli na ďalšom postupe a vzájomnej informovanosti o svojich ďalších krokoch pri rokovaniach o legislatívnych zmenách a pracovných podmienkach školských zamestnancov.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7