Stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

dátum uverejnenia: 6. 3. 2019
čas: 09:09
kategórie: Zväz

Stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dňa 6. 3. 2019 sa uskutočnilo rokovanie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Petrom Krajňákom (zástupca strany MOST-HÍD). Za OZ PŠaV na Slovensku sa rokovania zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková a právny zástupca zväzu Martin Mikluš. Hlavnou témou bol vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a pripomienky OZ PŠaV k danému zákonu. Štátny tajomník prisľúbil prerokovanie našich pripomienok s poslancami Národnej rady SR za politickú stranu MOST-HÍD, pôsobiacich vo výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Rokovali sme aj o problémoch špeciálnych škôl, štátny tajomník prijal naše pozvanie na zasadnutie sekcie špeciálnych škôl, ktorá pôsobí pri združení stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7