Stretnutie signatárov Deklarácie k plánu úloh ministerstva školstva na rok 2016

dátum uverejnenia: 19. 5. 2016
čas: 09:53
kategórie:

Stretnutie signatárov Deklarácie k plánu úloh ministerstva školstva na rok 2016

Dňa 18.5.2016 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie signatárov Deklarácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať zverejnený plán úloh MŠVVaŠ SR na rok 2016, ktorým sa majú realizovať tézy z programového vyhlásenia vlády v oblasti školstva. Po úvodnej spoločnej diskusii sa účastníci stretnutia rozdelili do dvoch skupín. Rokovanie zástupcov organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve viedol predseda zväzu Pavel Ondek a rokovanie zástupcov organizácií pôsobiacich na vysokých školách viedol podpredseda zväzu Miroslav Habán. Obe skupiny následne prerokovali plán úloh týkajúci sa oblasti ich pôsobenia a zhodli na  určitých spoločných pripomienkach, ktoré budú slúžiť ako podklad pre rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré sa uskutoční zajtra, dňa 19.5.2016, na ministerstve školstva.

Zástupcovia zúčastnených organizácií sa zároveň dohodli, že sa opäť stretnú 25.5.2016, kedy zhodnotia priebeh a výsledky diskusie za okrúhlym stolom a dohodnú sa na ďalšom spoločnom postupe.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7