Seminár ohľadom merania kvality odborného vzdelávania

dátum uverejnenia: 7. 6. 2018
čas: 15:07
kategórie: Zväz, Združenie stredného školstva

Seminár ohľadom merania kvality odborného vzdelávania

Dňa 5. júna 2018 sa v Bratislave uskutočnil slovensko – nemecký seminár na tému ,,Prostriedky na zlepšenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave“, ktorý zorganizoval náš odborový zväz v spolupráci s partnermi z nemeckej organizácie bfw - Unternehmen für Bildung v rámci projektu Unions4VET. V projekte Unions4VET spolupracujú od roku 2015 odborové zväzy šiestich európskych krajín (Nemecko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Portugalsko a Slovensko). Cieľom projektu je posilniť prepojenie odborových zväzov na oblasť odborného vzdelávania a prispieť tak k zlepšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy v Európe a v zúčastnených krajinách. Projekt je sponzorovaný Nemeckým federálnym ministerstvom školstva a výskumu. Hlavným záujmom je ďalej rozvíjať politické stratégie v oblasti odborného vzdelávania na základe vzájomnej výmeny názorov a skúseností s cieľom určiť spoločné stanoviská a prístupy k tejto téme. Partneri projektu si vymieňajú príklady dobrej praxe a spoločne rozvíjajú nástroje zabezpečenia kvality s cieľom rozšíriť možnosti odborov zapájať sa do tohto procesu.

Na seminári boli prezentované a rozdiskutované opatrenia a nástroje na zlepšenie úrovne a meranie kvality odborného vzdelávania a prípravy. So svojimi prezentáciami vystúpili experti z Nemecka, konkrétne Dr. Marthe Geiben, z Federálneho inštitútu pre odborné vzdelávanie a prípravu (BIBB), ktorá prezentovala nemecký systém duálneho vzdelávania a prípravy, Tobias Funk z poradenskej  spoločnosti k. o. s. GmbH a zároveň zástupca DEQAVET, ktorý detailne informoval o možnostiach zabezpečenia a merania kvality v odbornom vzdelávaní vo firmách v rámci duálneho systému v Nemecku a Mario Hennig,t ajomník odborového zväzu IG BAU, ktorý objasnil postavenie odborových zväzov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Slovenskú stranu zastupoval člen nášho zväzu Peter Danko, ktorý účastníkov semináru informoval o legislatívnom vývoji v oblasti duálneho vzdelávania na Slovensku a skúsenostiach s jeho praktickou implementáciou. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia ministerstva školstva, Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie, Metodicko-pedagogického centra, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, Združenia pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, spoločnosti Trexima a samozrejme členovia OZ PŠaV na Slovensku.

Uvedený seminár poskytol dôležitý priestor na diskusiu a odovzdanie bohatých skúseností nemeckých partnerov so zavádzaním duálneho modelu a bol ďalšou aktivitou odborového zväzu smerujúcou k zlepšeniu postavenia zamestnancov ako aj kvality odborného vzdelávania na Slovensku.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7