Rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky

dátum uverejnenia: 24. 6. 2019
čas: 11:33
kategórie: Zväz

Rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky

Dňa 24. júna 2019 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca, ktorého sa zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedovia zväzu Ingrid Gamčíková a Ivan Šóš a špecialistka pre vzdelávanie Eva Klikáčová.

Zväz predložil 10 zásadných pripomienok k predloženému návrhu, z ktorých sme ostali v rozpore v 3 bodoch – zníženie základného úväzku učiteľov materských škôl, vychovávateľov centier voľného času a majstrov odbornej výchovy.

Ministerstvo akceptovalo pripomienky OZ PŠaV k úväzku učiteľa v triedach s bilingválnym vzdelávaním, pripomienky k úväzku vedúcich vychovávateľov a pripomienky k úväzku riaditeľa školy, ak sa škola zúčastňuje medzinárodných projektov alebo uskutočňuje experimentálne overovanie.

Ministerstvo neakceptovalo našu pripomienku k zariadeniam sociálnej pomoci (určenie úväzku), preto zväz bude iniciovať zmenu zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7