Rokovanie zástupcov zväzu s ministerkou školstva

dátum uverejnenia: 16. 1. 2019
čas: 13:34
kategórie: Zväz

Rokovanie zástupcov zväzu s ministerkou školstva

15. januára 2019 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov zväzu a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Témou pracovného stretnutia bol vládny návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je predložený na rokovanie NR SR. V súlade s dohodou po rokovaní HSR, prítomní diskutovali o systéme vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s akcentom na aktualizačné a špecializačné vzdelávanie, s cieľom optimalizovať procesy v aplikačnej praxi.

Počas rokovania sa obe strany zhodli na tom, že by vedeli podporiť, aby počet hodín aktualizačného vzdelávania podľa potrieb školy určoval riaditeľ školy. Vzhľadom na obsah činnosti triedneho učiteľa by mal učiteľ mať možnosť, nie povinnosť absolvovať špecializačné vzdelávanie. Komunikoval sa tiež príplatok za profesijný rozvoj a prechodné ustanovenie o vyplácaní kreditového príplatku.

Zúčastnení sa dohodli na ďalšom rokovaní ohľadom o pripravovaných vykonávacích predpisov k predmetnému zákonu.

V závere stretnutia s p. ministerkou sme preberali témy týkajúce sa aktuálneho stavu nepedagogických zamestnancov na verejných vysokých školách a možnostiach ich financovania vyplývajúceho z návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019.

Zástupcovia zväzu sa s p. ministerkou dohodli na ďalšom stretnutí, na ktorom budú hovoriť o návrhu na zvýšenie tarifných platov začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl od 1.9.2019.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7