Rokovanie s ministrom školstva na aktuálne témy

dátum uverejnenia: 12. 8. 2020
čas: 12:35
kategórie: Zväz

Rokovanie s ministrom školstva na aktuálne témy

V utorok 11. augusta 2020 sa predseda zväzu Pavel Ondek a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský stretli s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a riaditeľkou kancelárie ministra Janou Lysákovou, aby prerokovali niekoľko aktuálnych tém. Prvou z nich bola valorizácia platov všetkých zamestnancov školstva od 1. januára 2021. Predseda zväzu Pavel Ondek informoval ministra o požiadavke KOZ SR na 13% valorizáciu platov všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy v rámci návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021. Tento návrh vychádza najmä z predpokladaného zvýšenia minimálnej mzdy na zákonom stanovenú hranicu 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Minister reagoval s tým, že momentálne prebiehajú intenzívne rokovania s ministerstvom financií. Postoj vlády k valorizácii platov zatiaľ nie je jednoznačný. Pripomenul, že na platy zamestnancov regionálneho školstva bude tiež požadovať 3 mld. EUR z „balíka obnovy EÚ“. Zástupcovia zväzu požiadali, aby sa tieto financie týkali aj zamestnancov vysokých škôl. Súčasne podľa slov ministra bude potrebné pristúpiť k optimalizácii siete škôl, stavu zamestnancov a sprehľadneniu systému dohodovacieho konania.

Ďalšou témou rokovania bola príprava na otvorenie školského a akademického roku 2020/2021. Ministerstvo predpokladá otvorenie školského a akademického roka v normálnom režime za predpokladu dodržiavania protiepidemiologických opatrení. V prípade výskytu lokálnych ohnísk nákazy sa bude obmedzovať len prevádzka na konkrétnych školách. Ministerstvo pripravuje manuál pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na materských školách, základných školách, stredných školách a školských zariadeniach, ktorý zväz dostal v pracovnej podobe.

Predseda zväzu sa dohodol s ministrom, že OZ PŠaV na Slovensku bude nominovať svojich zástupcov do komisií ministerstva pre prípravu nového zákona o vysokých školách a tiež do komisie pre profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. V tejto súvislosti pripomenul predseda zväzu ministrovi žiadosť odborového zväzu o akreditáciu OZ PŠaV na Slovensku na poskytovanie inovačného vzdelávania.

Na záver prediskutovali sociálni partneri aktuálny stav riešenia dlhodobej požiadavky zväzu na zjednotenie financovania regionálneho školstva. Minister informoval, že majú pripravený návrh novely zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého sa financovanie a riadenie bilingválnych gymnázií, reedukačných centier, špeciálnych škôl a ďalších školských zariadení má vrátiť z kapitoly ministerstva vnútra späť pod ministerstvo školstva. Následným krokom by bolo navrátenie financovania škôl a školských zariadení z originálnych kompetencií samospráv do režimu preneseného výkonu štátnej správy.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7