Rokovanie s ministerkou školstva

dátum uverejnenia: 6. 12. 2018
čas: 13:49
kategórie: Zväz

Rokovanie s ministerkou školstva

Dnes, 6.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov zväzu (Pavel Ondek, predseda, Ivan Šóš, podpredseda, Juraj Stodolovský vedúci Úradu a Eva Klikáčová, špecialistka pre vzdelávanie a projekty) s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou. Témou rokovania bol návrh nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorého účinnosť je naplánovaná od 1. septembra 2019.

Najdôležitejším bodom rokovania bola úprava vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a navrhovaný príplatok za profesijný rozvoj, ktorý nahradí súčasný kreditový príplatok. Zástupcom zväzu sa podarilo presadiť predĺženie prechodného obdobia do roku 2023 pre platnosť kreditového príplatku získaného pred navrhovanou účinnosťou tohto zákona. Príplatok za profesijný rozvoj získaný po 1. 9. 2019 bude mať podľa návrhu zákona platnosť 7 rokov. Zároveň sa podarilo presadiť, aby bola možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj aj za absolvovanie inovačného vzdelávania, ktoré bude najširšou a najdostupnejšou formou možnosti získania tohto príplatku. Okrem toho sa príplatok navrhuje aj za úspešné ukončenie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie.

Predseda zväzu sa okrem toho dohodol s ministerkou, že začiatkom budúceho roka budú opätovne rokovať o možnostiach zvýšenia tarifných platov začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl od 1.9.2019.

 

Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7