Rokovanie s ministerkou školstva o aktuálnych témach

dátum uverejnenia: 27. 8. 2019
čas: 13:24
kategórie: Zväz

Rokovanie s ministerkou školstva o aktuálnych témach

Včera 26. 8. 2019 rokovalo vedenie zväzu s ministerkou školstva M. Lubyovou o aktuálnych témach.

Predseda zväzu P. Ondek upozornil na potrebu včasného zaslania finančných prostriedkov zriaďovateľom v súvislosti s valorizáciou platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl od 1.9.2019. Na tento účel je vyčlenených 10 mil. EUR. Pani ministerka informovala, že finančné prostriedky budú rozpočtované hneď po vyhodnotení eduzberu, najneskôr v priebehu októbra. Prostriedky určené na valorizáciu platov na VŠ budú poukázané na jednotlivé univerzity osobitne. Zároveň prisľúbila, že ministerstvo zašle v tejto veci usmernenie, aby zamestnancom neboli na úkor úpravy platovej tarify krátené osobné príplatky.

Zástupcovia zväzu opäť nastolili otázku petície z roku 2016 za zjednotenie financovania regionálneho školstva, ktorú podpísalo vyše 78 tisíc občanov. V petícii žiada zväz prechod kompetencií v oblasti financovania osobných nákladov všetkých zamestnancov verejného regionálneho školstva z ministerstva vnútra ,miest, obcí a VÚC naspäť pod ministerstvo školstva. Pani ministerka sa vyjadrila, že takúto snahu podporuje aj vzhľadom na programové vyhlásenie vlády a obnovenie princípu rovnosti v odmeňovaní zamestnancov školstva. Potvrdila, že bude o tejto veci rokovať s ministerkou vnútra D. Sakovou a premiérom P. Pellegrinim.

Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková zhrnula pripomienky zväzu k navrhovaným vyhláškam o kvalifikačných predpokladoch a o profesijnom rozvoji, ktoré by mali špecifikovať ustanovenia nového zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pani ministerka informovala, že vyhlášky budú v blízkej dobe zaradené do medzirezortného pripomienkového konania.

Predseda zväzu P. Ondek upozornil na otázky od našich členov týkajúce sa povinností na predkladanie odpisu z registra trestov. Ministerka Lubyová potvrdila, že odpisy nebudú okresné úrady zasielať priamo na školy ale vydajú len vyjadrenie, či daná osoba spáchala jeden z vymedzeného okruhu trestných činov. V tejto veci je dohodnuté stretnutie právnikov zväzu so zástupcami ministerstva školstva za účelom zjednotenia výkladu a aplikácie v praxi.

Podpredseda zväzu M. Habán na záver pozval ministerku na konferenciu s názvom Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte informačnej spoločnosti, ktorú spoluorganizuje zväz a ktorá sa bude konať na Technickej univerzite v Košiciach.

 

Zapísal vedúci Úradu zväzu J. Stodolovský

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7