Rokovanie rady zväzu vo Zvolene

dátum uverejnenia: 18. 11. 2019
čas: 13:20
kategórie: , Zväz

Rokovanie rady zväzu vo Zvolene

Dňa 7. novembra 2019  sa uskutočnilo jesenné rokovanie rady zväzu vo Zvolene. Vedenie zväzu informovalo členov rady o svojej činnosti v rámci zväzu a jednotlivých združení, ako aj pri rokovaniach so štátnou správou a samosprávou. Predseda zväzu Pavel Ondek zdôraznil aktivity vedenia zväzu v súvislosti so zvýšením nástupných platov začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2019 a s presadením zvýšenia výmery dovolenky v Zákonníku práce aj pre výskumných, vývojových a umeleckých zamestnancov vykonávajúcich prácu na vysokých školách, Slovenskej akadémii vied a iných výskumných organizáciách. Vysvetlil postup zväzu v snahe o zjednodušenie realizácie novej povinnosťou pedagogických a odborných zamestnancov predložiť zamestnávateľovi odpisy z registra trestov. Zároveň informoval o liste adresovanom predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánovi Richterovi, v ktorom zväz požaduje úpravu tarifnej tabuľky nepedagogických zamestnancov podľa schválenej výšky minimálnej mzdy v roku 2020. Rada zväzu ďalej vzala na vedomie priebežnú správu o zahraničných služobných cestách zamestnancov a funkcionárov zväzu a informáciu o poskytnutí návratných bezúročných pôžičiek členom zväzu. Okrem toho schválila informáciu o stave príprav, miesto a termín konania VIII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku a tiež pozitívnu informáciu o stabilizácii členskej základne a odvodoch členských príspevkov v roku 2019. Na záver členovia rady zväzu ešte diskutovali o postupných krokoch na ďalšie zveľadenie majetku zväzu vo Vysokých Tatrách.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7