Rokovanie OZ PŠaV so zástupcami ministerstva školstva

dátum uverejnenia: 15. 2. 2019
čas: 08:57
kategórie: Zväz

Rokovanie OZ PŠaV so zástupcami ministerstva školstva

Dňa 13. 2. 2019 sa vedenie zväzu (v zložení P. Ondek, I. Gamčíková a I. Šóš) stretlo na pracovnom rokovaní so zástupcami MŠVVaŠ SR pod vedením Adriany Bertókovej - generálnej riaditeľky sekcie financovania, rozpočtu a výkazníctva k výške normatívov pre rok 2019 a k možnému financovaniu príspevkov na rekreácie pre zamestnancov školstva.

Zástupcovia OZ PŠaV upozornili na nízky mzdový normatív, ktorý v porovnaní s rokom 2018 stúpol iba o 7 %. Zástupcovia ministerstva predložili rozpis rozpočtu na osobné náklady so zohľadnením kvalifikácie a dĺžky praxe zamestnancov (účinné od 1. 1. 2019), ktorý v porovnaní s rokom 2018 vzrástol o 12,19 %. Výsledkom rokovania je, že pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva a učitelia vysokých škôl majú zohľadnené navýšenie tarifných platov o 10 %. Celkový objem finančných prostriedkov podľa vyjadrenia MŠVVaŠ SR postačuje na zachovanie osobných príplatkov v pôvodnej výške a nie je dôvod znižovať zo strany zamestnávateľov ich výšku.

K otázke financovania príspevku na rekreácie pre zamestnancov školstva generálna riaditeľka uviedla, že príspevok sa týka viac ako 770 škôl a školských zariadení v regionálnom školstve a 20 verejných vysokých škôl. Informovala, že finančné prostriedky potrebné na poskytnutie príspevku pre tieto školy a školské zariadenia budú žiadať od MF SR.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7