Rokovanie OZ PŠaV so zástupcami ministerstva školstva

dátum uverejnenia: 22. 2. 2019
čas: 10:55
kategórie: Zväz

Rokovanie OZ PŠaV so zástupcami ministerstva školstva

Dňa 21. 2. 2019 sa zástupcovia OZ PŠaV v zložení Pavel Ondek, Ingrid Gamčíková a Eva Klikáčová stretli na pracovnom rokovaní k vládnemu návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch so zástupcami MŠVVŠ SR. Rokovanie sa uskutočnilo pod vedením Mariána Galana, generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva a Žanety Surmajovej, generálnej riaditeľky sekcie legislatívno-právnej. Zo strany ministerstva sa zúčastnili aj Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru ZŠ a Ján Sitarčík, poverený riadením odboru pedagogických a odborných zamestnancov.

Zástupcovia OZ PŠaV predložili pozmeňujúce návrhy k danému zákonu, ktorých cieľom je zabrániť negatívnemu dopadu na platy pedagogických a odborných zamestnancov.

OZ PŠaV na Slovensku požiadal o možnosť participovať na príprave vykonávacích predpisov k zákonu. Zástupcovia ministerstva súhlasili s účasťou našich zástupcov v pracovných skupinách k pripravovaným zmenám.

Marián Galan prisľúbil účasť zástupcov sekcie regionálneho školstva na stretnutí celoslovenských sekcii združenia základného školstva a združenia stredného školstva. Počas rokovania prítomní diskutovali aj o možnosti zaradiť umeleckú a tvorivú činnosť ako súčasť profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zástupcovia ministerstva a OZ PŠaV rokovali aj o pripravovanej zmene odmeňovania s cieľom motivovať začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a začínajúcich učiteľov vysokých škôl. Pavel Ondek zástupcom ministerstva predstavil alternatívny návrh OZ PŠaV k návrhu, ktorý vypracoval odbor analýz vzdelávacej politiky. Návrh MŠVVŠ SR počíta s 9,5% zvýšením základnej platovej tarify s následným 0,25% zvyšovaním tarifných stupňov podľa odpracovaných rokov (0-8) a 0,5% od 9 - 40 odpracovaných rokov praxe, načo je potrebné ročne viac ako 30 miliónov eur. Návrh OZ PŠaV je kompromisný, aby zvyšovanie za každý rok praxe bolo rovnaké minimálne 0,5 %. K uvedenej zmene by malo dôjsť od 1. 9. 2019.

V závere rokovania sa obe strany dohodli na ďalších stretnutiach k diskutovaným témam.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7