Rokovanie OZ PŠaV s predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

dátum uverejnenia: 21. 1. 2019
čas: 12:16
kategórie: Zväz

Rokovanie OZ PŠaV s predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

17. januára 2019 sa uskutočnilo stretnutie vedenia zväzu (Pavel Ondek, Ingrid Gamčíková, Ivan Šóš, Miroslav Habán) a predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomírom Petrákom.

Na stretnutí predseda zväzu upozornil na pripomienky OZ PŠaV na Slovensku k vládnemu návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je predložený na rokovanie NR SR. Vedenie zväzu uviedlo argumenty na obhájenie oprávnených požiadaviek zväzu súvisiacich s prechodným obdobím, vzdelávaním, príplatkom za profesijný rozvoj. Zástupcovia zväzu a predseda výboru sa zhodli na tom, že je potrebné skvalitňovať poskytované vzdelávanie, odstrániť formálnosť a zefektívniť kontrolu organizácií poskytujúcich vzdelávanie.

Predseda výboru upozornil na nutnosť zvýšenej pozornosti deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s akcentom na vzdelávanie zamestnancov v tejto oblasti a na podporné tímy s odbornými zamestnancami.

V ďalšej časti rokovania predseda zväzu hovoril o problémoch, ktoré priniesol schválený príspevok na rekreácie, upozornil, že nás oslovujú riaditelia škôl a predsedovia ZO so žiadosťou o pomoc, nakoľko na poskytnutie príspevku nemajú finančné prostriedky.

Treťou témou spoločného stretnutia bola pripravovaná zmena v odmeňovaní plánovaná od 1. 9. 2019, ktorá má za cieľ zvýšiť mzdové ohodnotenie začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Predseda zväzu požiadal Ľubomíra Petráka o predloženie poslaneckého návrhu na zmenu návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch s cieľom skvalitniť poskytované vzdelávanie a zlepšiť postavenie uvedených zamestnancov. Predseda výboru súhlasil a vyjadril podporu našim požiadavkám.

V závere rokovania predseda výboru otvoril tému výberových konaní riaditeľov škôl a zloženia rád škôl.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7