Rokovanie na ministerstve školstva

dátum uverejnenia: 24. 1. 2019
čas: 09:25
kategórie: Zväz

Rokovanie na ministerstve školstva

Dňa 22. 1. 2019 sa vedenie zväzu stretlo na pracovnom rokovaní so zástupcami MŠVVaŠ SR pod vedením Adriany Bertókovej - generálnej riaditeľky sekcie financovania, rozpočtu a výkazníctva, aby na návrh Pavla Ondeka - predsedu zväzu prediskutovali tri aktuálne témy: prerozdeľovanie finančných prostriedkov na vysoké školy, priamo riadené organizácie a regionálne školstvo pre rok 2019, financovanie príspevkov na rekreácie pre zamestnancov školstva a  navýšenie tarifných platov začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl navrhované od 1. 9. 2019.

K prvej téme vystúpil predseda združenia VŠaPRO M. Habán, ktorý informoval o aktuálnej situácii na vysokých školách a priamo riadených organizáciách ohľadom financovania. Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Jozef Jurkovič a vedúca oddelenia financovania vysokých škôl Beáta Gondárová informovali, že návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám z úrovne ministerstva školstva zatiaľ pre rok 2019 nepokrýva 10% valorizáciu platov z dôvodu, že Ministerstvo financií SR nezrealizovalo prevod finančných prostriedkov pre daný účel na ministerstvo školstva, má sa tak uskutočniť v najbližších dňoch. Daný problém sa týka aj regionálneho školstva.  Preddavkové zmluvy na jednotlivé univerzity sú na schválenie u ministerky a v nasledujúcich dňoch budú doručené na univerzity. Finančné prostriedky určené na valorizáciu platov od 1. 1. 2019 budú prevedené na jednotlivé univerzity vo forme dodatku k Dotačnej zmluve. Finančné prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov priamo riadených organizácií budú riešené ministerstvom školstva osobitným postupom.

Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková vystúpila k téme zvýšenia tarifných platov začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl od 1. 9. 2019. Pracovný návrh Michala Rehúša povereného riadením odboru analýz vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR počíta s približne 9,5% zvýšením základnej platovej tarify v nultom platovom stupni a následným 0,25% zvyšovaním tarifných stupňov podľa odpracovaných rokov (0-8) a 0,5% za 9-40 odpracovaných rokov praxe, načo je potrebné viac ako 30 miliónov EUR. Zväz presadzuje, aby dané navýšenie u začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl nebolo na úkor starších pedagógov t.z., aby bol zachovaný rozdiel za odpracované roky minimálne 0,5% už od prvého roku praxe. Jednotlivé strany sa dohodli, že sa k tejto téme ešte stretnú.

Predseda zväzu Pavel Ondek na záver upozornil na pretrvávajúce problémy s realizáciou financovania príspevkov na rekreácie zamestnancov školstva. Pripomenul kritiku zväzu pre stanovenie minimálneho počtu zamestnancov u zamestnávateľa na vznik nároku na príspevok, ako aj nejednoznačný systém financovania tohto príspevku v rezorte školstva. Informoval, že odborový zväz presadzuje nadnormatívne financovanie daného príspevku z rezervy štátneho rozpočtu určenej na legislatívne zmeny. Generálna riaditeľka sekcie Adriana Bertóková reagovala, že ministerstvo zisťuje, aký maximálny objem finančných prostriedkov by rezort školstva na pokrytie tohto nároku potreboval, čo by vytvorilo základ pre rokovanie s Ministerstvom financií SR pre túto dotáciu.

Zapísal: Mgr. Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7