Rokovanie na Ministerstve financií SR k rozpočtu na rok 2019 a akruálnym legislatívnym zmenám

dátum uverejnenia: 21. 1. 2019
čas: 12:58
kategórie: Zväz

Rokovanie na Ministerstve financií SR k rozpočtu na rok 2019 a akruálnym legislatívnym zmenám

V piatok 18. januára 2019 sa na Ministerstve financií SR v Bratislave vedenie zväzu zastúpené Pavlom Ondekom, Ingrid Gamčíkovou, Ivanom Šóšom a Miroslavom Habánom stretlo s generálnym riaditeľom sekcie rozpočtovej politiky Radovanom Majerským.

Predmetom rokovania bolo financovanie regionálneho a vysokého školstva v roku 2019, stanovisko OZ PŠaV k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborových zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpokladaný finančný dopad zmien navrhovaných zväzom.

Ďalším bodom rokovanie bolo finančné krytie príspevkov na rekreácie zamestnancov od zamestnávateľa v zmysle zákona č. 347/2018 Z. z. o cestovnom ruchu. Vedenie zväzu poukázalo na to, že štátne a verejné organizácie, vrátane jednotlivých škôl, školských zariadení a univerzít z dôvodu, že nedisponujú finančnými prostriedkami na realizáciu tejto legislatívnej zmeny. Pre účel legislatívnych zmien je pre tento rok rezerva v štátnom rozpočte v objeme 400 mil. eur, čo potvrdil aj minister financií. V závere bolo prerokované prerozdelenie dotácie na valorizáciu platov zamestnancov školstva, účinné od 1. januára 2019.

Zapísal: Miroslav Habán, podpredseda zväzu.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7