Rokovací maratón

dátum uverejnenia: 6. 2. 2018
čas: 13:33
kategórie: Zväz, Združenie stredného školstva

Rokovací maratón

Dňa 5. 2. 2018 sa na pôde Metodicko-pedagogického centra uskutočnil malý rokovací maratón, ktorý bol zameraný na pripomienkovanie predloženého interného dokumentu k návrhu Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Rokovania sa v čase od 9:00 - 17:30 zúčastnili zástupcovia MŠVVaŠ SR, OZPŠaV a ďalší zástupcovia pozvaných asociácií. Vyhradený čas nebol dostatočný na to, aby bol celý dokument prerokovaný k spokojnosti zúčastnených. Počas rokovania OZPŠaV zastupovali PaedDr. Eva Klikáčová a Ing. Ivan Šóš, PhD. Stretnutie nadväzovalo na predošlú aktivitu, ktorá sa uskutočnila 26. januára, kedy zväz zastupovali PaedDr. Eva Klikáčová a Mgr. Ivan Dudáš. Na toto stretnutie nebol predložený žiadny dokument ku ktorému by sa mohli zúčastnení vyjadriť. Chceme týmto poďakovať za všetky predložené pripomienky od pracovnej skupiny pracujúcej na zväze. Materiál zatiaľ nie je k dispozícii na zverejnenie.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7