Reakcia zväzu na stanovisko Rady ZMOS

dátum uverejnenia: 21. 7. 2017
čas: 12:50
kategórie: Zväz

Reakcia zväzu na stanovisko Rady ZMOS

Reakcia zväzu na stanovisko rady ZMOS

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku víta stanovisko Rady Združenia miest a obcí Slovenska, v ktorom prvýkrát súhlasila s návrhom na zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení od 1. septembra 2017 o 6%, čím potvrdila dohodu medzi Odborovým zväzom a ministrom školstva Petrom Plavčanom. Zároveň sme pripravení ďalej spolupracovať na vznikajúcej reforme školstva, ktorej cieľom je, okrem iného, zvýšenie atraktivity učiteľského povolania a zlepšenie výsledkov vzdelávania.

V ďalších rokoch bude zväz naďalej presadzovať postupné zlepšovanie stále nedostatočného platového ohodnotenia zamestnancov školstva prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, pre pedagogických a odborných zamestnancov minimálne vo výške, ktorú uvádza vláda vo svojom programovom vyhlásení a pre nepedagogických zamestnancov hlavne systémovou úpravou základnej platovej tabuľky.

Veríme, že týmto spôsobom dôjde k vyriešeniu stagnujúcej situácie a ukončí sa séria početných rokovaní s výsledkom prijateľným pre všetky zúčastnené strany.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7